Dostosowanie obszaru IT,a by działał zgodnie z potrzebami przedsiębiorstwa, wymaga dokonania istotnych zmian oraz z pojrzenia z innej perspektywy. Przekształcenie tradycyjnego obszaru IT w obszar IT zgodny z potrzebami biznesu jest przedsięwzięciem z gruntu trudnym, dlatego pomagamy klientom w planowaniu i wdrożeniu zmian w taki sposób, aby zminimalizować koszty i ryzyko.

Analiza infrastruktury IT pod kątem możliwości optymalizacji

W ramach tych usług pomagamy klientom upewnić się, czy i w jakim zakresie istniejąca infrastruktura IT nadaje się do realizacji określonych planów biznesowych oraz jakie kroki można ewentualnie podjąć, by ją do nich dostosować.

Strategia i planowanie zmian w dziedzinie infrastruktury IT

Usługi te pomagają klientom zdefiniować długofalowe wymagania wobec infrastruktury informatycznej, ustalić konieczne zmiany i zaplanować ich wprowadzenie.

Projektowanie zmian w infrastrukturze IT

W ramach tego zestawu usług projektujemy architekturę docelowych rozwiązań w dziedzinie IT, dzięki którym może ona spełniać nowe oczekiwania w dziedzinie wspierania biznesu.